Erikoissairaanhoidon tunnusluvut

Sovellus on monipuolinen poiminta- ja kyselyväline, jonka lukuisten valinta- ja ryhmittelyvaihtoehtojen avulla tuottaa helposti tilastoja erikoissairaanhoidon toiminnasta moneen eri tarkoitukseen. Se on toteutettu QlikView-välineellä mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja dynaamiseksi ad hoc -raportointityökaluksi.


Kuva 1. Hoitokustannusten kehitys 2011-2014 erikoisaloittain, mukana yli 64-vuotiaat (lähde: demoaineisto).

Esimerkiksi rajaamalla aineisto diagnoosien tai toimenpiteiden perusteella voidaan tarkastella tietyn potilasryhmän käyttämiä sairaanhoitopalveluja ja kustannuksia halutuilla ryhmittelyillä, esimerkiksi kotikunnittain, erikoisaloittain, vastuuyksiköittäin, DRG-ryhmittäin ja ikäryhmittäin. Erilaisia ryhmittelyvaihtoehtoja on n. 20. Niitä voi valita samaan tilastoon sisäkkäisiksi ryhmittelijöiksi niin monta kuin haluaa.

Kuva 2. Hoitopäivät ja polikäynnit diabeteksen, astman ja reuman takia v. 2012-2014 (lähde: demoaineisto).

Valittavissa olevia tunnuslukuja on myös lukuisia, mm. lähetteiden määrä, asiakasmäärä, käyntimäärä, hoitopäivien määrä ja mediaani, hoidon kustannukset. Niitä voi valita samaan tilastoon niin monta kuin on tarpeen. Lukuja voidaan tarkastella taulukkona, pivot-taulukkona tai erilaisina graafeina. Tilastot on suoraan siirrettävissä exceliin ja liitettävissä PowerPoint-esityksiin.

Esimerkiksi sairaanhoitopiirin taloustoimistossa ad hoc -välineellä saa irti mielenkiintoista tietoa kuntamaksajien, laskutuksen ja kustannusten näkökulmasta.

Sovellusta voi käyttää myös lääketieteellisen tutkimuksen tukena sopivien tutkimuspotilaiden seulomiseen, tyyliin "poimitaan 2-tyypin diabeetikot joille on tehty silmäleikkaus 2 viime vuoden aikana". Asiakasluettelon lisäksi sovellus sisältää yksityiskohtaisen tapahtumaluettelon rajausehdot täyttävistä käynneistä ja hoitojaksoista.

Sovellus kattaa potilastietojärjestelmän sisältämät erikoissairaanhoidon suorite- ja kustannustiedot niin oman toiminnan kuin ostopalvelujenkin osalta. Sovellukseen ladataan tuoreet tiedot automaattisesti joka yö.