Erikoissairaanhoidon ad hoc -sovellus valmis

Uusi QlikView-sovellus tuottaa toiminnan tunnuslukuja erikoissairaanhoidosta moneen eri tarkoitukseen. Monipuolisten valinta- ja ryhmittelyvaihtoehtojen avulla asiakasryhmien analysointi on erittäin helppoa. Esim. rajaamalla aineisto tiettyyn tautiryhmään saadaan ao. potilasryhmän käyttämät sairaanhoitopalvelut kustannuksineen sekä niiden kehityssuunta muutamassa sekunnissa havainnolliseen muotoon. Ad hoc-sovelluksen pilottina toimi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri.

Kuva. Hoitokustannusten kehitys 2011-2014 tietyissä tautiryhmissä (lähde: keksitty demoaineisto)

Lue lisää ad hoc -työkalusta täältä...