Tukea sote-päätöksentekoon

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtaminen ja kehittäminen edellyttävät, että palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon pohjalta. Luotettavan ja kattavasti saatavissa olevan tiedon avulla väestön terveydentilan ja palvelutarpeiden ennakointimahdollisuudet paranevat.


Kuva. Sote-palveluiden peittävyys ja kustannusten kertyminen (lähde: keksitty demoaineisto).

Lue TietoKairan kehittämästä sote-johtamisen työkalusta...